GẠCH BÔNG 10x10 CM


Gạch bông 10x10 hay 100x100mm được sản xuất tại nhà máy của Trang Trí Nội Thất Việt CVP. Gạch bông 10x10 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường EU, US, Nhật Bản, Úc, Trung Đông….

Xem thêm: Nhiều mẫu gạch bông khác

Xem thêm các kích thước gạch bông phổ biến: 

GẠCH BÔNG 14x14 CM

GẠCH BÔNG 15X15 CM

GẠCH BÔNG 20x20 CM 

GẠCH BÔNG 30X30 CM

GẠCH BÔNG LỤC GIÁC

GẠCH BÔNG GÓC VIỀN 

GẠCH BÔNG 3D

GẠCH BÔNG ĐẶC BIỆT

GẠCH BÔNG NGHỆ THUẬT TỔNG HỢP

GẠCH BÔNG ĐÁ MÀI

Nguồn: https://trangtrinoithatviet.vn

Call Now